Produkty - PULSAR i LOXEAL
X
Gdzie kupić
PULSAR TESTER SZCZELNOŚCI AEROZOL
1
4
1
1
PULSAR TESTER SZCZELNOŚCI AEROZOL
PULSAR TESTER SZCZELNOŚCI 55 ml i 300 ml-to profesjonalny środek do badania szczelności ciśnieniowych instalacji gazowych. Tester zawiera glikol propylenowy stanowiący jednorodną ciecz. Gazem pędnym jest dwutlenek węgla CO2. Tester szczelności Pulsar ma działanie antykorozyjne, nie wymaga przygotowania powierzchni, ani zmywania pozostałości po wykonaniu badania szczelności. Preparat jest niepalny w warunkach stosowania, niewybuchowy bez ingerencji zewnętrznej oraz nieszkodliwy dla powierzchni lakierowanych. Jako jedyny na rynku posiada atest Instytutu Nafty i Gazu do wykrywania mikronieszczelności. Preparat w pojemności 400 ml jest zrobiony w technologii BOV czyli aerozolu z workiem. Dzięki temu działa w każdej pozycji.
POJEMNOŚĆ: 55 ml, 300 ml, 400 ml
KOD PRODUKTU: KAATS055, KPATS055, KAATS300, KAATS400
ZASTOSOWANIE
  • Przeznaczeniem preparatu jest sprawdzanie szczelności w ciśnieniowych instalacjach wszelkich gazów palnych, gazów technicznych, instalacjach sprężonego powietrza oraz samochodowych układach paliwowych LPG.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
  • Zawór w aerozolu pozwala na prawidłowe używanie pojemnika w pozycji pionowej lub odwróconej. Aerozol jest napełniany w sposób konwencjonalny.
  • Zaleca się jednak przed użyciem nie wstrząsać specjalnie pojemnikiem gdyż może to spowodować nadmierny wypływ gazu nośnego, co w konsekwencji może skutkować brakiem możliwości opróżnienia pojemnika w 100%.
  • Zaleca się dozowanie piany przez rurkę dozującą, wówczas uzyskuje się najlepsze właściwości piany do nakładania na miejsca testowane. Bez rurki dozującej uzyskuje się pianę rozpyloną, która może być wykorzystana jedynie jako mini gaśnica.