Produkty - PULSAR i LOXEAL
X
Gdzie kupić
PULSAR TAJFUN SPRĘŻONE GAZY AEROZOL
1
3
1
1
PULSAR TAJFUN SPRĘŻONE GAZY AEROZOL
PULSAR TAJFUN SPRĘŻONE GAZY - jest mieszanką skroplonych gazów pod wysokim ciśnieniem. Produkt służy do wydmuchiwania i usuwania strumieniem gazu cząstek stałych kurzu, zabrudzeń, płynów i wszelkich innych zanieczyszczeń, które przylegają luźno do czyszczonych powierzchni. Może służyć też do osuszania powierzchni. Skład produktu PULSAR TAJFUN SPRĘŻONE GAZY stanowi mieszanina gazów palnych pod wysokim ciśnieniem. Faza ciekła odparowując obniża temperaturę pojemnika. W odwróconej pozycji może służyć do zamrażania powierzchni co pomaga montaż elementów "na wcisk".
POJEMNOŚĆ: 750 ml
KOD PRODUKTU: KAAC750
ZASTOSOWANIE
  • Preparat służy do prac konserwacyjnych, czyszczenia sprzętu komputerowego, TV, AGD, maszyn do szycia, kserokopiarek, drukarek, faksów, zegarków oraz wszystkich innych maszyn i urządzeń.
  • Świetnie nadaje się do stosowania w mechanice precyzyjnej i samochodowej. Stosowanie w pozycji odwrotnej musi odbywać się ze szczególną ostrożnością i rozwagą.
  • Rozpylany w ten sposób płynny gaz odparowując natychmiast zamraża powierzchnię nawet do -50C (zależy to od warunków zewnętrznych). Można w ten sposób osadzać metodą skurczową tuleje i łożyska oraz zamrażać układy elektroniki przed ich wylutowaniem.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
  • Stosować PULSAR TAJFUN SPRĘŻONE GAZY wyłącznie z rurką strumieniową dołączoną do opakowania.
  • Ciśnienie gazu nośnego zależy od temperatury otoczenia. W trakcie opróżniania pojemnika z gazu obniża się temperatura puszki oraz zmniejsza się ciśnienie gazu na wylocie.
  • W celu zwiększenia ciśnienia gazu wylotowego zostawić pojemnik na pewien czas aby wyrównała się temperatura wewnątrz pojemnika. W trakcie użytkowania należy bezwzględnie stosować się do ostrzeżeń znajdujących się na opakowaniu pojemnika.