Produkty - PULSAR i LOXEAL
X
Gdzie kupić
PULSAR SPAW PROTECT
1
2
1
1
PULSAR SPAW PROTECT
PULSAR SPAW PROTECT to specjalistyczny, bezsilikonowy środek przeznaczony do zabezpieczania powierzchni przed przywieraniem odprysków w trakcie spawania metali. Posiada własności antyadhezyjne, dzięki czemu odpryski rozgrzanych części metalowych nie przylegają do powierzchni metalu spawanego pozostawiając spoinę czystą, o gładkiej powierzchni otaczającej spaw. Preparat jest niepalny w warunkach otoczenia.
POJEMNOŚĆ: 1 L, 30 L
KOD PRODUKTU: KASP1L, KASP30
ZASTOSOWANIE
  • PULSAR SPAW PROTECT jest przeznaczony do nawilżania metalowych powierzchni spawanych zabezpieczając je przed przywieraniem odprysków elektrody spawalniczej do powierzchni wokół spoiny. Preparat nie zawiera żadnych składników silikonowych i olejowych przez co nie ma trudności z oczyszczeniem powierzchni z odprysków spawalniczych i przygotowaniem powierzchni spawanej pod następne działania np. lakierowanie, galwanizacja, oksydowanie.
  • Produkt stosuje się do zabezpieczenia, konserwacji i czyszczenia palników gazowych i kontaktowych, co przedłuża ich żywotność, umożliwia szybką wymianę dysz i czyszczenie, poprawia jakość pracy.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
  • Płynu nie należy rozcieńczać. Zaleca się nakładanie preparatu na powierzchnię przy pomocą atomizera lub za pomocą pędzla.
  • Po zakończeniu spawania preparat należy usunąć mechanicznie lub przez spłukanie wodą lub wodą z detergentem. Dokładnie osuszyć powierzchnię.